ข้อมูลพรรณไม้

ปาล์มหลังขาว

พิกัด (UTM) : พันธุ์ไม้พื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต

สถานที่พบและการอนุรักษ์

     พบบริเวณป่าเทือกเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ชื่ออื่น : ปาล์มพระยาถลาง ปาล์มเจ้าเมืองถลาง ปาล์มพญาถลาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kerriodoxa elegans Dransfield

ชื่อวงศ์ : ARECACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

      ไม้ตระกูลปาล์มลำต้นเคี่ยมกว้าง 25 เซนติเมตร ไม่แตกกอ ใบคล้ายใบตาล ทรงคล้ายพัด ลำต้นแยกเพศสูงเต็มที่ประมาณ 5 - 7 เซนติเมตร ก้านใบสีดำขอบใบเป็นแฉกหลังใบสีขาวขุ่นหรือสีเงิน เมื่อออกใบจะออกมาจากพื้นที่ดินก่อนก้านใบ เมื่อเจริญเต็มที่จึงจะเห็นก้านใบโผล่ขึ้นมาเหนือดิน ใบชูให้เห็นเด่นชัด ดอกเป็นยวงสีขาวนวล ผลอ่อนมีลักษณะกลมเกลียวเปลือกสีเหลืองคล้ายลางสาด ผลสุกสีเหลืองแก่

ลักษณะพิเศษ : เป็นไม้สกุลใหญ่ของโลกที่จัดเป็นพันธุ์ไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ชนิดหนึ่ง

ประโยชน์ : ปาล์มหลังขาวประชาชนนิยมนำไปปลูกเป็นไม้ประดับบ้าน