Black Ribbon
Get Adobe Flash player
พระราโชวาทวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมสนองพระราชดำริ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทในการประชุมประจำปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
27 กันยายน พ.ศ. 2545
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ออกบูธ จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลพรรณไม้

ต้นโหนด

สถานที่พบและการอนุรักษ์

      แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ในพื้นที่บริเวณปลายแหลมพรหมเทพ พบต้นโหนดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณริมถนนและปลายแหลม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Borassus flabellifer Linn

ชื่อวงศ์ : ARECACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

      ไม้วงศ์ปาล์มมีลำต้นแข็งแรงโตเต็มที่สูงได้กว่า 18 - 25 เมตร ลำต้นขรุขระและมีสีออกดำ ลักษณะลำต้นกลมทรงสูงชะลูด เนื้อไม้เป็นเสี้ยวแข็ง เหนียว ไม่หักง่าย รากมีลักษณะเป็นกลมยาวสีน้ำตาลคล้ายรากมะพร้าวแต่หยั่งได้ลึกมาก แต่ไม่แผ่ไปตามผิวดินทำให้ไม่โค่นล้มง่าย ใบมีสีเขียวเข้มมีลักษณะเป็นรูปพัดขนาดใหญ่แข็งและหนา ใบแตกออกบริเวณเรือนยอดเป็นกลุ่มแน่น 25 - 40 ใบ ใบแก่สีน้ำตาลอ่อนใบกว้าง 50 - 70 เซนติเมตร ก้านใบพ้อทางโหนดยาวประมาณ 1 - 2 เมตร ด้านขอบทางมีหนามแหลมลื่นขนาดไม่สม่ำเสมอกัน อายุใบประมาณ 3 ปี ออกดอกเป็นช่อแบ่งเป็นดอกตัวผู้และดอกตัวเมียงวงโหนดเหมือนกัน ดอกช่อซึ่งจะแยกต้นกันช่อดอกตัวผู้ เรียกงวงโหนด ต้นหนึ่งมีช่อดอก 3 - 9 ช่อ ช่อดอกแตกแขนง 2 - 4 งวง ต่อช่องวงยาวประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร ส่วนช่อดอกตัวเมียเรียกว่างวงโหนดเหมือนกันดอกช่อดอกหลังต้นตัวผู้หนึ่งมีประมาณ 10 ช่อ ผลจะออกเฉพาะทั่วต้น ตัวเมียเท่านั้นได้ประมาณ 75 - 80 วัน หลังออกดอกในแต่ละทะลายมี 10 - 20 ผล ผลอ่อนสีเขียวผลแก่จะเป็นสีน้ำตาลดำ

ประโยชน์

อาหาร : ผลอ่อนมีอายุ 2 - 3 เดือน มีเนื้อในรับประทานได้และทำเชื่อมเป็นของหวานมีรสนุ่มหอมหวาน ลูกโหนดแก่จัดผิวชั้นในจะมีสีเหลืองสดนำมาคั่นน้ำ เอกเส้นใยออกจะได้น้ำสีเหลืองมีกลิ่นหอมใช้ต้มคั่นหรือทำอาหารหรือทำขนมลูกตาล

      สรรพคุณทางสมุนไพร : น้ำตาลสดนอกจากนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิดแล้วใช้เป็นยาระบายและเป็นยาบำรุง ช่อดอกที่อ่อนน้ำมาต้มเป็นยาบำรุงหัวใจ ยาเจริญอาหารรักษาโรคพยาธิในเด็ก ฝนทำเป็นยารักษาแผลแก้ร้อนใน เป็นยาขับปัสสาวะ ผลแก่คั่นน้ำไปต้มเป็นยาขับปัสสาวะ ร้อนในกระหายน้ำ แก้ผดผื่นคัน

ข้อมูลพรรณไม้ในจังหวัดภูเก็ต

ท้อนบ้าน
ท้อนบ้าน

ท้อนบ้าน พิกัด (UTM) : X 0434159 L 20872701 สถานที่พบและการอนุรักษ์     จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 108  [ ... ]

เพิ่มเติม
กะเปก
กะเปก

กะเปก พิกัด (UTM) : พันธุ์ไม้พื้นเมือง สถานที่พบและการอนุรักษ์     กะเปกเป็นพืชน้ำที่พบทั่วไปในจังหวัดภูเก็ [ ... ]

เพิ่มเติม
สะตอ
สะตอ

สะตอ พิกัด (UTM) : พันธุ์ไม้พื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต สถานที่พบและการอนุรักษ์     เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองภาคใต้ [ ... ]

เพิ่มเติม
มะม่วงหาวมะนาวโห่...
มะม่วงหาวมะนาวโห่

มะม่วงหาวมะนาวโห่ พิกัด (UTM) : X 0425467 L 0887911 สถานที่พบและการอนุรักษ์     พิพิธภัณฑ์อาจารย์เลียบ ชนะศึก ม.3 ต.เทพกระษั [ ... ]

เพิ่มเติม
สะเดาบ้าน
สะเดาบ้าน

สะเดาบ้าน สถานที่พบและการอนุรักษ์     พบได้ทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะในวัด ชื่ออื่น : สะเดา กะเดา เดา  [ ... ]

เพิ่มเติม
ปีบ
ปีบ

ปีบ พิกัด (UTM) : X 0430828 L 0869181 สถานที่พบและการอนุรักษ์     ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวิชิต ต.วิชิต อ.เม [ ... ]

เพิ่มเติม
รักทะเล
รักทะเล

รักทะเล สถานที่พบและการอนุรักษ์     พบได้ทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะบริเวณชายหาด ปัจจุบันพบมากชายหา [ ... ]

เพิ่มเติม
มุด
มุด

มุด สถานที่พบและการอนุรักษ์     จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 108 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมื [ ... ]

เพิ่มเติม
ลาน
ลาน

ลาน พิกัด (UTM) : X 0425925 L 0887639 สถานที่พบและการอนุรักษ์     พบบริเวณใกล้วัดม่วงโกมารภัจจ์ในพื้นที่ ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ [ ... ]

เพิ่มเติม
ต้นเม่า
ต้นเม่า

ต้นเม่า พิกัด (UTM) : X 0426506 L 0887966 สถานที่พบและการอนุรักษ์     วัดม่วงโกมารภัจจ์ ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ [ ... ]

เพิ่มเติม
จันทรกะพ้อ
จันทรกะพ้อ

จันทรกะพ้อ สถานที่พบและการอนุรักษ์      จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่  108 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เม [ ... ]

เพิ่มเติม
เหรียง
เหรียง

เหรียง พิกัด (UTM) : X 0434095 L 0872059 สถานที่พบและการอนุรักษ์      จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก [ ... ]

เพิ่มเติม
ส้มมวง
ส้มมวง

ส้มมวง พิกัด (UTM) : X 0427612 L 0891737 สถานที่พบและการอนุรักษ์      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง [ ... ]

เพิ่มเติม
สมอ
สมอ

สมอ พิกัด (UTM) : X 0426420 L 0887314 สถานที่พบและการอนุรักษ์      วัดพระนางสร้าง ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต [ ... ]

เพิ่มเติม
จิก
จิก

จิก พิกัด (UTM) : X 0430462 L 0868896 สถานที่พบและการอนุรักษ์      วัดเทพนิมิต ตั้งอยู่ ม.1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต พบต้นจิกขน [ ... ]

เพิ่มเติม
สารภี
สารภี

สารภี พิกัด (UTM) : X 0426413 L 00887327 สถานที่พบและการอนุรักษ์      วัดพระนางสร้าง ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเ [ ... ]

เพิ่มเติม
กุน
กุน

กุน พิกัด (UTM) : X 0421716 L 0872127 สถานที่พบและการอนุรักษ์      วัดอนามัยเกษม ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัด [ ... ]

เพิ่มเติม
ทำเสา
ทำเสา

ทำเสา พิกัด (UTM) : X 0426054 L 0887935 สถานที่พบและการอนุรักษ์      วัดม่วงโกมารภัจจ์ ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภ [ ... ]

เพิ่มเติม
ประดู่บ้าน
ประดู่บ้าน

ประดู่บ้าน พิกัด (UTM) : X 0430326 L 0881481 สถานที่พบและการอนุรักษ์      วัดท่าเรือ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีต้นประดู่ [ ... ]

เพิ่มเติม
ลูดเลือด
ลูดเลือด

ลูดเลือด พิกัด (UTM) : X 0423459 L 0898228 สถานที่พบและการอนุรักษ์      วัดไม้ขาว ตั้งอยู่ ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พบต้นลู [ ... ]

เพิ่มเติม
เหม็ดชุน
เหม็ดชุน

เหม็ดชุน พิกัด (UTM) : X 0423535 L 0898235 สถานที่พบและการอนุรักษ์      วัดไม้ขาวตั้งอยู่ ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีต้นเหม [ ... ]

เพิ่มเติม
เหม็ด
เหม็ด

เหม็ด พิกัด (UTM) : X 0422807 L 0901684 สถานที่พบและการอนุรักษ์      พรุเจ๊ะสัน ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เนื้อท [ ... ]

เพิ่มเติม
พุดภูเก็ต
พุดภูเก็ต

พุดภูเก็ต พิกัด (UTM) : X 0423059 L 0861957 สถานที่พบและการอนุรักษ์      บริเวณจุชมวิวสามอ่าว ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต พบต้นพุ [ ... ]

เพิ่มเติม
จัน
จัน

จัน พิกัด (UTM) : X 0425677 L 0860021 สถานที่พบและการอนุรักษ์      วัดสว่างอารมณ์ (วัดราไวย์) ตั้งอยู่ที่ ม.6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ. [ ... ]

เพิ่มเติม
มะขาม
มะขาม

มะขาม พิกัด (UTM) : X 0425066 L 0860064 สถานที่พบและการอนุรักษ์      วัดสว่างอารมณ์ (วัดราไวย์) ตั้งอยู่ ม.6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภ [ ... ]

เพิ่มเติม
ขรบป่า
ขรบป่า

ขรบป่า พิกัด (UTM) : X 0434138 L 0872127 สถานที่พบและการอนุรักษ์      จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 108 ถ.นริศร [ ... ]

เพิ่มเติม
ม็องเคร
ม็องเคร

ม็องเคร พิกัด (UTM) : พันธุ์ไม้พื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต สถานที่พบและการอนุรักษ์      พบทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต โ [ ... ]

เพิ่มเติม
หว้านา
หว้านา

หว้านา พิกัด (UTM) : X 0426451 L 0886950 สถานที่พบและการอนุรักษ์      บ้านนายวิโรจน์ โชติช่วง บ้านเลขที่ 205 ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ. [ ... ]

เพิ่มเติม
แพร้ว
แพร้ว

แพร้ว พิกัด (UTM) : X 0425953 L 0889314 สถานที่พบและการอนุรักษ์      บ้านเลขที่ 92/3 ม.8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พื้นที่อยู่ [ ... ]

เพิ่มเติม
พ้อ
พ้อ

พ้อ พิกัด (UTM) : X 0426459 L 0886941 สถานที่พบและการอนุรักษ์      บ้านนายวิโรจน์ โชติช่วง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 205 ม.1 ต.เทพกระษ [ ... ]

เพิ่มเติม
พลับพลา
พลับพลา

พลับพลา พิกัด (UTM) : X 0430692 L 0869199 สถานที่พบและการอนุรักษ์      ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวิชิต ต.วิชิ [ ... ]

เพิ่มเติม
เคี่ยม
เคี่ยม

เคี่ยม พิกัด (UTM) : X 0434251 L 0887505 สถานที่พบและการอนุรักษ์      บ้านนายสนิท มาสเสมอ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 93 ม.2 ต.ป่าคลอก อ. [ ... ]

เพิ่มเติม
ปาล์มหลังขาว
ปาล์มหลังขาว

ปาล์มหลังขาว พิกัด (UTM) : พันธุ์ไม้พื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต สถานที่พบและการอนุรักษ์      พบบริเวณป่าเทือกเขา [ ... ]

เพิ่มเติม
กาหยี
กาหยี

กาหยี พิกัด (UTM) : X 0434138 L 0872127 สถานที่พบและการอนุรักษ์      จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 108 ถ.นร [ ... ]

เพิ่มเติม
กาหลง
กาหลง

กาหลง พิกัด (UTM) : X 0427626 L 0891749 สถานที่พบและการอนุรักษ์      ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรภูเก็ต ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ. [ ... ]

เพิ่มเติม
คำชำ
คำชำ

คำชำ พิกัด (UTM) : X 0421690 L 0881858 สถานที่พบและการอนุรักษ์      วัดอนามัยเกษม ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พบ [ ... ]

เพิ่มเติม
ไม้พวมพร้าว
ไม้พวมพร้าว

ไม้พวมพร้าว พิกัด (UTM) : X 0427114 L 0888073 สถานที่พบและการอนุรักษ์       วัดพระทอง ตั้งอยู่ ม.7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ [ ... ]

เพิ่มเติม
หลาโอน
หลาโอน

หลาโอน พิกัด (UTM) : X 0423496 L 0898238 สถานที่พบและการอนุรักษ์       วัดไม้ขาว ตั้งอยู่ ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พบต้นหลาโ [ ... ]

เพิ่มเติม
สับปะรดภูเก็ต
สับปะรดภูเก็ต

สับปะรดภูเก็ต พิกัด (UTM) : พันธุ์ไม้พื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต สถานที่พบและการอนุรักษ์       พบได้ทั่วไปในจังหว [ ... ]

เพิ่มเติม
ทองหลาง
ทองหลาง

ทองหลาง สถานที่พบและการอนุรักษ์       ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรภูเก็ต ตั้งอยู่ ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก [ ... ]

เพิ่มเติม
มะปราง
มะปราง

มะปราง พิกัด (UTM) : X 0427226 L 0881404 สถานที่พบและการอนุรักษ์       วัดเทพวนาราม ตั้งอยู่ที่ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พ [ ... ]

เพิ่มเติม
ส้มควาย
ส้มควาย

ส้มควาย พิกัด (UTM) : X 04216535 L 0881844 สถานที่พบและการอนุรักษ์       วัดอนามัยเกษมตั้งอยู่ ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พบ [ ... ]

เพิ่มเติม
หมุ่ย
หมุ่ย

หมุ่ย พิกัด (UTM) : พันธุ์ไม้พื้นเมือง สถานที่พบและการอนุรักษ์       พันธุ์ไม้พื้นเมืองพบได้ทั่วไปในสวนยางพา [ ... ]

เพิ่มเติม
มะไฟป่า
มะไฟป่า

มะไฟป่า พิกัด (UTM) : X 0427929 L 0888460 สถานที่พบและการอนุรักษ์       วัดแขนงตั้งอยู่ ม.2 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พบต้น [ ... ]

เพิ่มเติม
มเหสักข์
มเหสักข์

มเหสักข์ พิกัด (UTM) : X 0433742 L 0872183 สถานที่พบและการอนุรักษ์       ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ [ ... ]

เพิ่มเติม
ยอ
ยอ

ยอ พิกัด (UTM) : X 0427079 L 0888010 สถานที่พบและการอนุรักษ์       วัดพระทอง ตั้งอยู่ ม.7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พบต้นยอจ [ ... ]

เพิ่มเติม
มะตูม
มะตูม

มะตูม พิกัด (UTM) : X 0421693 L 0881870 สถานที่พบและการอนุรักษ์       วัดอนามัยเกษมตั้งอยู่ ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พบต้ [ ... ]

เพิ่มเติม
มะปริง
มะปริง

มะปริง พิกัด (UTM) : X 042729 L 0881416 สถานที่พบและการอนุรักษ์       วัดเทพวนาราม (วัดมาหนิก) ตั้งอยู่ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภ [ ... ]

เพิ่มเติม
หัน
หัน

หัน พิกัด (UTM) : X 0430671 L 0869202 สถานที่พบและการอนุรักษ์       ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง [ ... ]

เพิ่มเติม
ผักลิ้นห่าน
ผักลิ้นห่าน

ผักลิ้นห่าน พิกัด (UTM) : พันธุ์ไม้พื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต สถานที่พบและการอนุรักษ์       พบทั่วไปบริเวณชายทะเ [ ... ]

เพิ่มเติม
โหม่ง
โหม่ง

โหม่ง พิกัด (UTM) : X 0425999 L0887599 สถานที่พบและการอนุรักษ์       ในที่ดินของนายยืนยง ชนะศึก ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.เทพกระษัตรี [ ... ]

เพิ่มเติม
ต้นโหนด
ต้นโหนด

ต้นโหนด สถานที่พบและการอนุรักษ์       แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ในพื้นที่บริเวณปลายแหลมพ [ ... ]

เพิ่มเติม
กัลปพฤกษ์
กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์ พิกัด (UTM) : X 04301461 L 0870598 สถานที่พบและการอนุรักษ์       สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั [ ... ]

เพิ่มเติม
ตะเคียน
ตะเคียน

ตะเคียน   พิกัด (UTM) : X 0427091 L 0888016 สถานที่พบและการอนุรักษ์       วัดพระทอง ตั้งอยู่ ม.7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ใน [ ... ]

เพิ่มเติม
ส้มจาก
ส้มจาก

ส้มจาก พิกัด (UTM) : X 0425444 L 0887948 สถานที่พบและการอนุรักษ์       พิพิธภัณฑ์อาจารย์เลียบ ชนะศึก ม.1ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ. [ ... ]

เพิ่มเติม
สัก
สัก

  สัก สถานที่พบและการอนุรักษ์       วัดท่าสัก ตั้งอยู่ที่ ม.4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พบต้นสักขนาดใหญ่หลายต้ [ ... ]

เพิ่มเติม
ลูกเปียก
ลูกเปียก

ลูกเปียก พิกัด (UTM) : X 0426462 L 0886945 สถานที่พบและการอนุรักษ์ บริเวณบ้านของนายวิโรจน์ โชติช่วง บ้านเลขที่ 205 ม.1 ต.เทพกร [ ... ]

เพิ่มเติม
ส้มแขก
ส้มแขก

ส้มแขก พิกัด (UTM) : X 0427596 L 0891767 สถานที่พบและการอนุรักษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรภูเก็ตตั้งอยู่ที่ ม.9 ต.เทพกระษัตร [ ... ]

เพิ่มเติม